Netherlands C2

 • Invitation to C2:

  .

   

  Programm:

  Programme CLIL meeting, November 7-11

  Monday, 7 November 2016

  09.00

  Leave for JPT at hotel (by bike :) ).

  09.30

  Introduction at JPT: tour at school; attend two classes.

  12.00

  Lunch at JPT.

  12.30

  Introduction to CLIL.

  16.00 uur

  End of programme.

  18.00 uur

  Dinner at Fase Fier.

   

  Tuesday, 8 November 2016

  09.00

  Start with preparing lessons.

  12.00

  Lunch at JPT.

  12.30

  Continue with lessons.

  18.00

  Dinner at Castricum

  20.00

   OPTIONAL: visit the movies


  Wednesday, 9 November 2016

  09.00

  Morning off.

  13.00

  Leave for Haarlem: guided walk.

  18.00

  Dinner at Jopenkerk.

   

  Thursday, 10 November 2016

  09.00

  Continue with lessons and start preparing presentation.

  12.00

  Lunch at JPT.

  12.30

  Last possibility to finish lessons and presentation.

  18.00

  Dinner at Castricum.

   

  Friday, 11 November 2016

  09.00

  Presentations, hand in lessons and presentations.

  Afternoon

  Amsterdam.

   

  PARTICIPANTS:

   

  From Polish school website: 

  http://www.zsbmielec.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=70

  CLIL - integrated teaching of a subject and of tongue - training for teachers in the Netherlands

  On days from 7 to 11 November 2016 teachers of vocational objects of ZSB in Mielec - Renata Ogórek and Elżbieta Światowiec participated in training in Jac. P. Thijsse College of the EU Erasmus+ "The Bridge" international project in Castricum in Netherlands . The training concerned the new method of teaching various subjects in English - CLIL - Content and Language Integrated Learning. Coaches: Henriëtte Borjeson (Netherlands) and Beatriz Bartolomé (Spain) showed the teaching bases of this method, made lectures and workshops, and remaining participants shared their similar experience from giving their classes in English in their countries. This method is successfuly applied in Europe. It is more motivating to the foreign language learning based on of subjects contents. During the training the groups of teachers from Slovenia, Italy and Spain and Poland were involved in lessons with CLIL method at the secondary school in Castricum (host of the training). They were not only acquainted with the CLIL method, but also prepared the chosen lesson in their subject in English, carried them in the Dutch school, and then discussed their evaluation. 

  In spite of intensive works the organisers of the international meeting: Ben Vriesema, Jennifer Hormann, Rene Wellen made great efforts to find time not to miss the  "climate" of Netherlands - of country of bicycles, windmills and cheese.

  Here is material developed and used in lessons later in ZSB Mielec:

    

   

  Konspekt lekcji

  Prowadzący –mgr inż. Elżbieta Światowiec

  Przedmiot – Technologia murarsko- tynkarska

  Klasa Ib- Technikum Budownictwa

  Dział programowy- Spoiwa budowlane

  Temat lekcji- Produkcja cementu – projekcja filmu ABC betonu

  Cele ogólne:

  1.Kontrola nabytych wiadomości i umiejętności

  Cele operacyjne:

  1. uczeń zna i rozumie pojęcie spoiwa budowlanego

  2. uczeń potrafi rozróżnić rodzaje spoiw

  3. uczeń wskazuje zastosowanie spoiw budowlanych

  4.uczeń definiuje pojęcia wapno gaszone , palone

  5.uczeń zna technologie powstawania gipsu , wapna

  6.uczeń swobodnie posługuje się zdobyta wiedzą

   

  Metody i formy pracy

  -praca z tekstem źródłowym w języku angielskim

  -film instruktażowy (korporacji Cement Polski)

  -elementy CLIL(nauczanie zintegrowane przedmiotu i  języka)

  Pomoce dydaktyczne

  - próbki gipsu, wapna, cementu

  -słownik internetowy

  -podręcznik „Materiały budowlane”Szymański

  Przebieg zajęć –czynności nauczyciela i uczniów

  1. Czynności organizacyjno-porządkowe (2min)

  2. Wprowadzenie –Nauczyciel przedstawia cel lekcji i sposób jego realizacji (2min)

  3. Kontrola wiedzy uczniów(10min)-Nauczyciel zadaje kolejno każdemu uczniowi pytania z zakresu działu spoiwa budowlane, uczniowie kolejno odpowiadają (przykładowe):

  -zdefiniuj spoiwo  budowlane

  -podaj różnice spoiwa hydrauliczne i powietrzne

  -na czym polega gaszenie wapna

  -podaj czasy wiązania spoiw

  4..Dominanta(20min) Projekcja filmu „ABC betonu-produkcja cementu” .Film nakręcony został w cementowni przedstawia etapy produkcji.

  Po prezentacji filmu , uczniowie opowiadaja o produkcji cementu a następnie nauczyciel czyta teków języku angielskim   „Cement production”.  Uczniowie tłumacz tekst  z kontekstu oraz posługując się słownikiem internetowym .Nauczyciel zdaje pytania do tekstu (15min) :

  -What are raw material use to production cement ?

  - Tell me about preparing raw to production?

   

   

  Konspekt lekcji

   

  Prowadzący –mgr inż. Elżbieta Światowiec

  Przedmiot – Technologia murarsko- tynkarska

  Klasa Ib- Technikum Budownictwa

  Data: 14.11.2016

  Dział programowy- Kruszywa budowlane

  Temat lekcji- Podsumowanie wiadomości (działu) –trening przed klasówką

  Cele ogólne:

  1.Kontrola nabytych wiadomości i umiejętności

  Cele operacyjne:

  1. uczeń zna rodzaje i właściwości kruszyw budowlanych

  2. uczeń potrafi rozróżnić kruszywa budowlane

  3. uczeń wskazuje zastosowanie poszczególnych kruszyw

  4.uczeń definiuje pojęcia frakcja, próba sitowa, uziarnienie…

  5.uczeń zna metody laboratoryjne badania kruszyw

  6.uczeń swobodnie posługuje się zdobyta wiedzą

   

  Metody i formy pracy

  -praca z tekstem źródłowym w języku angielskim

  -praca z podręcznikiem.

  -praca periodykiem budowlanym „Atlas budowlany”

  -pogadanka

  -diagram , krzyżówka

  -elementy CLIL(nauczanie zintegrowane przedmiotu i  języka)

   

  Pomoce dydaktyczne

  - próbki kruszyw o różnej frakcji

  -podręczniki

  -słownik internetowy

   

  Przebieg zajęć –czynności nauczyciela i uczniów

  1. Czynności organizacyjno-porządkowe (2min)

  2. Wprowadzenie –Nauczyciel przedstawia cel lekcji i sposób jego realizacji (2min)

  3. Kontrola wiedzy uczniów(10min)-Nauczyciel zadaje kolejno każdemu uczniowi pytania z zakresu działu kruszywa budowlane, uczniowie kolejno odpowiadają (przykładowe):

  -zdefiniuj kruszywo budowlane

  -wymień parametry kruszyw budowlanych

  -na czym polega próba sitowa

  -jakie wymagania stawiane są kruszywom do betonów

  - rozróżnij wskazane próbki kruszywa

  4..Dominanta(20min) –Uczniowie sporządzają, samodzielnie  krzyżówkę , diagram z hasłem głównym -Kruszywa budowlane , wypisują pytania i hasła do krzyżówki.

  Po sporządzeniu krzyżówki, uczniowie otrzymują tekst źródłowy w języku angielskim „Aggregates”. Nauczyciel czyta tekst , uczniowie tłumaczą z kontekstu oraz posługując się słownikiem internetowym .Nauczyciel zdaje pytania do tekstu (15min) :

  -What are components of concrete?

  - Tell me about classification of aggregates.  

  5.Podsumowanie i sprawdzenie prac uczniów.