Vukovar Water Tower - Technology in the service of sustainable development

 • Tehnologija u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine - Vukovarski vodotoranj – kulturna baština Republike Hrvatske

   

  OPIS PROJEKTA

  Učenici vukovarske gimnazije svojim radom žele pokazati i demonstrirati primjenu tehnologije u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine te su izradili su IoT model vukovarskog vodotornja.

  Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu, obrazovno je, gospodarsko i kulturno središte Vukovarsko-srijemske županije. Grad je to, bogate kulturne baštine, povijesnog naslijeđa i tradicije. Grad heroj i grad heroja. Ponosni na svoju prošlost i spremni za izazove sadašnjosti, tim vukovarske gimnazije odlučan je  naumom i djelima biti među svima onima koji Vukovaru daju zalog budućnosti!

  Stoga su odlučili izraditi IoT model vukovarskog vodotornja koji na autentičan način nastavlja čuvati sjećanja na hrabre ljude i ratnu prošlost Grada Heroja jednako kao i što odašilje poruku da je Vukovar grad okrenut budućnosti i svima koji u njemu žele živjeti, raditi, stvarati, svima koji žele biti dijelom te budućnosti.

  Model Vodotoranja ispisali su na 3D pisaču Prusa, pri čemu su koristili prozirnu/ transparentnu nit za ispis. Unutrašnjost je bez ispune što je omogućilo postavljanje LED traka. Led traka postavljena je na kvadratni štapić ispisan na 3D printeru a dimenzija je 10*10 mm. Na svakoj strani štapića nalazi se LED traka s 10 lampica, što ukupno čini brojku od 40 lampica. LED traka povezana je s Arduino MFR 1000 WiFi koji ima programski kod za 6 različitih modova prikaza osvjetljenja unutar vodotornja.

  Cijelim sustavom upravlja se pomoću Blynk aplikacije na mobilnom uređaju povezanom na WiFi mrežu pomoću mobilnog routera.

  Uz Arduino MKR 1000 WiFi i bežični WiFi router, korišten je i Arduino MKR Carrier Bord with Easy C a za izradu cjelokupnog modela vodotornja i njegovog okruženja, isprintano je preko 130 3D dijelova.

  Vukovarski vodotoranj izgrađen je u periodu od 1963 do 1968 godine, visine 50.33 metara i kapaciteta rezervoara od 2200 kubnih metara s primarnim ciljem spremanja vode u sklopu vodovodne mreže, te je po završetku svoje gradnje tada pripadao među najveće građevine takve vrste u cijelome svijetu.

  Danas je jedan od prepoznatljivih simbola Hrvatske i poznat je kao simbol Vukovarske obrane, braniteljske hrabrosti te hrvatskog zajedništva. Za obnovu vukovarskog Vodotornja, koji je pogođen s više od 900 projektila i na kojem se nalazi čak 640 vidljivih ratnih rana,  sredstva je prikupilo gotovo 7000 donatora sa svih kontinenata, građani Hrvatske te brojni hrvatski gradovi, općine, županije i tvrtke, koji su se zajedno uključili u akciju "Vukovarski Vodotoranj - simbol hrvatskog zajedništva”. Vukovarski je vodotoranj 30. listopada 2020. otvoren za javnost nakon trogodišnje konzervacije i obnove.

  Ovaj projekt predstavlja spoj ponosne prošlosti i perspektivne budućnosti! Njime čuvamo kulturnu baštinu koja nam pruža i jača osjećaj identiteta istovremeno promičući poštovanje za kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost.

  Svojim radom i znanjem učenici žele doprinijeti podizanju kvalitete života mladih na području grada Vukovara i motivirati svoje vršnjake u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.

  KORACI U IZRADI PROJEKTA

  Prvi korak uključuje izradu idejnog rješenja, rezanje i sastavljanje drvenih dijelova makete te 3D ispis.

  Drugi korak uključuje programiranje i povezivanje s Blynk aplikacijom.

  Treći korak uključuje fino podešavanje i pripremu za prezentaciju.

  Prvi korak

  Izrada idejnog rješenja, rezanje i sastavljanje drvenih dijelova makete, 3D ispis. Osnova za sastavljanje modela je šperploča bukva debljine 4 mm i dijelovi od plastike ispisani na 3D printeru.

    

    

   

  Model Vodotornja izrađen je iz dva dijela, oba od šperploče 4mm. Donja baza dimenzija je 580 x 480 mm, dok je gornja baza 420 x 310 mm. Glavna nosiva platforma Vodotornja kružnog je oblika i promjera je 300 mm. Spajanje i čvrstoća drvenih dijelova postiže se ljepilom i pneumatskom klamericom.

  Na poziciji gornje plohe nosivog dijela (baze) postavlja se staza u obliku dekorativnog kamena i umjetna trava koji se učvršćuju super ljepilom dok se na poziciji glavne platforme postavljaju svi funkcionalni dijelovi, ograda i umjetna trava.

   

  U prvom koraku osim sastavljanja nosivih dijelova izvode s radovi lemljenja svih potrebnih spojeva spojnih žica, otpornika i kondenzatora.

  Jednako tako, nakon spajanja i povezivanja svih dijelova na obje nosive konstrukcije postavljaju se svi dijelovi za konačni izgled te uklanjaju nedostatci i obavljaju korekcije.

  Drugi korak

  Programiranje

  Programiranje Arduina i povezivanje elektroničkih komponenti bio je zahtjevan zadatak. Poseban problem bio je povezati Arduino na Wi-Fi mrežu te pokrenuti upravljanje osvjetljenjem Vodotornja koristeći aplikaciju Blynk. Korišten je Arduino softver otvorenog koda (IDE) koji omogućava olakšano pisanje koda a ujedno se može koristiti s bilo kojom Arduino pločicom. Arduino Integrated Development Environment (IDE) je softver koji sadrži uređivač teksta za pisanje koda, područje za poruke, tekstualnu konzolu, alatnu traku s gumbima za uobičajene funkcije i izbornik s funkcijama.

  Treći korak

  Fino podešavanje, priprema za prezentaciju i spajanje na Internet

  U ovom projektu koristeći Blynk platformu napravljena je aplikacija za pokretanje 6 različitih modula osvjetljenja. Za mobilnu aplikaciju Blynk korišten je račun dobiven od IRIMa. Drag and drop sistemom odabrali smo gumb, podesili funkciju, izgled, ime gumba, način rada, boju, tekst na gumbu te virtualni pin s kojim je gumb povezan kao i moguća stanja gumba. Preuzeta je dodatna knjižnica za povezivanje s WiFi mrežom. Serial.begin(9600) ostvaruje serijsku komunikaciju, pri čemu se vrijednost 9600 odnosi se na brzinu prijenosa veze i brzinu slanja podataka a putem naredbe Blynk.begin(auth,ssid,pass) ostvaruje se povezivanje na Blynk Cloud koristeći WiFi mrežu. Blynk.run()naredba održava vezu i slanje i primanje podataka.

   

   

  Zbrinjavanje otpada nakon izrade modela

  Otpad nastao pri izradi modela nije podložan posebnom zbrinjavanju otpada, osim, ukoliko se pojavi problem s baterijama koje su litijeve, takve tvari podliježu posebnoj fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj razgradnji. Sav otpadni materijal potrebno je odložiti na odgovarajućoj legalnoj deponiji otpadnog materijala.

  Održavanje

  Sve elemente i dijelove modela potrebno je redovito kontrolirati i održavati. U slučaju oštećenja istih ili nekog njegovog dijela (kućišta, konstrukcije, podloge ili drugog elementa opreme), popravak se može izvršiti zamjenom oštećenog elementa isključivo istim, originalnim elementom. Oštećeni element ili dio, a po potrebi i cijelo kućište potrebno je do popravka staviti van uporabe propisanim označavanjem i ograđivanjem. Podlogu modela potrebno je redovito održavati i po potrebi s vremenom obnoviti isključivo materijalom predviđenim projektom.

  Više o projektu dostupno je putem POVEZNICE.

   

  Vukovar Water Tower - Technology in the service of sustainable development

  With the Vukovar Water Tower project we have shown how to apply technology in the service of preserving and promoting cultural heritage. The Vukovar Water Tower model has been developed on the 3D printer, the LED stripe is connected to Arduino MKR1000 Wi-Fi and the entire system is managed using a Blynk application on a mobile device. We preserve the cultural heritage that provides and strengthens the sense of identity while promoting respect for cultural diversity and human creativity.  

  More about the project is available via the LINK