Završna videokonferencija projektnih partnera

  • Na završnoj videokonferenciji projektnih partnera održanoj 2.lipnja 2021. sudjelovala sam kao jedna od predavačica i predstavila jedan dio naših projektnih aktivnosti. 

    POTVRDA – Maja Polonijo.pdf