Pripovijedanje bajki

  • 26. veljače obilježili smo Dan pripovijedanja bajki.

    Djeca su uživala jer vole biti glavni u razredu i voditi glavnu riječ. S bajkama su na svom teritoriju i imaju ih u malom prstu. 

    Najbolji dio je bio jer su sva djeca htjela sudjlovati i ispričati svoju bajku.

    Mnoga su me djeca iznenadila svojim entuzijazmom i spremnošću pri pripovijedanju.

    Svoje omiljene likove iz bajki su prikazali u današnjici i što su po zanimanju. Dječja mašta nema granica.