Vizualizacija pjesme

  • U iščekivanju dolaska proljeća, petaši su nakon čitanja pjesme V. Vidrića: Pejzaž I. istraživali motive i pjesničke slike. 

    Nakon ispisivanja motiva i pjesničkih slika, krenuli smo u novu aktivnost - crtanje (vizualizacija) strofa. Obzirom da pjesma ima 3 strofe, učenici su dobili zadatak napraviti 3 vizualizacije. 

    Nakon crtanja, pripremila sam novu aktivnost - vizualizacija fotografijama. Učenici su sa zanimanjem istraživali fotografije koje su morali složiti u slijed što bliže stihovima iz pjesme. Naravno, pazili smo i na autorska prava i koristili besplatne fotografije. 

    Posljednja aktivnost u ovom zadatku bila je odabrati jednu od fotografija i opisati ju što detaljnije koristeći što veći broj pridjeva koje smo na taj način i uvježbavali. Ostvaraje su učenici predstavili u razredu.