Radionica o tisku

  • Na jedan novi i zabavan način petaši su naučili o tisku. Učenike sam podijelila u parove te svakom paru dodijelila dnevne novine i časopise. Zadatak je bio istražiti i zapisati u obliku Vennovog dijagrama sličnosti i razlike. Učenici su rado krenuli u istraživanje, proučavali su detaljno svaku stranicu, uspoređivali cijene, raspravljali o kvaliteti tiska i namjeni pojedinih časopisa. Bilo je posebno zanimljivo jer većina učenika nije do sada uopće listala ni čitala dnevne novine. Napravili smo i usporedbu tiskovina i dostupnih vijesti na internetu s naglaskom na to što je zapravo nova vijest i može li tisak ¨preživjeti¨ brzinu dostupnih informacija. 

    Cilj ove aktivnosti bio je približiti učenicima nešto novo, poučiti ih da novine i časopisi imaju svoju draž i da su vrijedan dio naše svakodnevice. Nadovezali smo se i na razliku vijesti u digitalnim formatima i ovako, na papiru. Povezali smo i priču o lažnim vijestima na mreži te o autorskim pravima i kako ih koristimo na ispravan način.