Svjetski dan čitanja naglas

  • Učenici trećeg razreda su odlično zabavljali čitanjem naglas. Svi su se pripremili te jasno i razgovijetno čitali. Naravno da je bilo i greškica i smijeha.