5. i 6.r. OŠ Omišalj PŠ Dobrinj - učiteljica Maja Polonijo

  • Uvodne aktivnosti u projekt započeli smo motivacijskim satom pripreme za čitanje djela za cjelovito čitanje u rujnu 2020. Petaši su se susreli s prvim poglavljem  Kušanovog romana Koko u Parizu. Pisali su asocijacije na temu čitanja, pročitali smo prvo poglavlje, zapisali nepoznate riječi, razgovarali o likovima, događajima i predviđali kako bi se radnja mogla dalje odvijati. Šestaši su imali teži zadatak - na satu smo čitali Šenoinu Kuginu kuću, pojašnjavali nepoznate riječi kojih je zbilja bilo mnoštvo. Podcrtanim riječima pokušali smo objašnjenja naći na internetu kako bi učenici i ubuduće samostalno mogli istraživati. 

    Prije početka rada u projektu, učenicima i roditeljima je pojašnjen cilj i ishodi koje želimo postići te su roditelji u pisanom obliku dali privole na fotografiranje učenika i objave, objave radova i videa.