1.9- ЗНАК за Качество eTwinning

 •  

  Dear Ilina Ilieva (22 СОУ "Г.С.Раковски"),

  Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the project e.Sintonía.

  30т. Образцов проект, с перфектно структуриран TwinSpace и креативна употреба на ИКТ инструменти. Висока интерактивност на всеки етап и по време на съвместните дейности в националните и международни екипи Извършена е оценка, резултатите са обобщени и чудесно визуализирани. Разпространението на цялостното изпълнение на проекта е широко осигурено чрез социалните медии. Проект с много големи шансове за призова награда на международно ниво в категорията "Награда за най-добър проект на испански език".

  All the best,
  The eTwinning Team