1.8- ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на РЕЗУЛТАТИТЕ_ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 •  

   

   

  Радио, младежи и новини.

   

  Резултати от проект

   

  2017 – 2019 г.

   

  Илина Илиева / Адриан Каррерас

  22 СЕУ „Г. Ст. Раковски“, София