Štvorčekové cirkusohranie

  • Čo na také štvorčekové cirkusohranie potrebujeme? Zastrúhanú pastelku, hárok štvorčekového papiera a trošku trpezlivosti. Na hodine matematiky sme si takýmto zábavným spôsobom precvičovali nielen orientáciu v štvorcovej sieti, kreslenie a pomenovanie otvorených a uzavretých čiar, ale aj rysovanie osovo súmerného obrázku a orientáciu v štvorcovej sieti za pomoci symbolov ↑ → ↓ ← .

    So štvorčekmi sa však dá hrať aj na hodinách slovenského jazyka. V úvode hodiny sme si ukázali, ako sa tvoria osemsmerovky a potom nám to už išlo samé od seba. Okrem čítania a písania slov rôznej dĺžky a náročnosti, sme si utvrdzovali aj správne tvary veľkých tlačených písmen a rozvíjali slovnú zásobu. Keďže témou našej osemsmerovky je cirkus, všetky slová, ktoré ju tvoria, súvisia s cirkusovým svetom. Len ten, kto v nej dokáže vyhľadať všetkých 19 slov sa dozvie, kto je hlavnou cirkusovou hviezdou nášho cirkusu HEJ-RUP.

    A komu sa nelení, môže si to vyskúšať aj doma: