dárek do Bratislavy

  • Poslali jsme náš společný sborník dětem do Základnej Školy pri zdravotníckom zariadení v Bratislavě ( byli našimi partnery v minulém roce).