Od detí k deťom

  • Dňa 14.6. si zástupcovia občianskeho združenia Červený nos prišli osobne prevziať náš spoločný česko-slovenský časopis s cirkusovou tematikou Ráčte vstúpiť. Na tomto stretnutí aj deti stručne oboznámili s činnosťou tejto dobročinnej organizácie a urobili pre ne malú klauniádu. Ako to všetko prebiehalo, si môžete pozrieť v nasledujúcom zostrihu: