Létající klaun

 • Dnes jsme potřebovali jen málo, abychom si vyrobili šikovného létajícího klauna. Ten nejenom, že krásně letí, ale ještě se při tom otáčí.

  Děti si vystřihly šablonu papírové hračky, omalovaly nebo samy dokreslily klauna. Pak klauna ohnuly podle čar, dole sepnuly kancelářskou sponkou a pustily klauna z větší výšky...

  Další úkoly:
  Co uděláš, aby se klaun otáčel na druhou stranu?
  Postupně přidávej na spodní konec klauna kancelářské sponky a sleduj, co se bude dít.

  Vysvětlení:
  Klaun - vírník padá k zemi, protože na něj působí gravitační síla. Proti tomuto pohybu působí odpor vzduchu. Tato odporová síla tlačí na šikmé části "vrtulí" a hračka se roztáčí.
  Šablona: