Cirkusové káči

  • Cirkusové hračky - dnes představujeme káču:

    Pro pochopení principu, díky kterému funguje míchání barev a myslím tím malířské barvy jako temperové, olejové, syntetické..., jsme si vyrobili barevné káči.
    Lidské oko má určitou setrvačnost vjemu, pokud do jedné oblasti sítnice dopadá světlo s rychle se měnící barvou: například červené se střídá se žlutým, je to pro oko stejné, jako by tam dopadala směs žlutého a červeného současně a vzniká oranžový vjem atp.