I cirkusáci musí umět počítat

  • Rozdělte se do skupin. Sejměte QR kód. Rozdělte si ve skupině práci. Která skupina bude se lvím a sloním počítáním hotová nejdřív?