RAČTE VSTOUPIT

twinspace-logo

Aktivitami s cirkusovou tématikou vést žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity a k vytváření správných pohybových návyků . Poznávání života zvířat na svobodě a v zajetí, hudebních nástrojů, výtvarného a literárního umění spojeného s cirkusovým prostředím. Pomocí prostředků ICT zpracování všech aktivit. Vytvoření společných česko-slovenských sborníků. Prostřednictvím cirkusu zprostředkovat žákům aktuální témata dnešní doby, jako migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů a jejich kultury Získat základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučit kritickému myšlení ve vztahu k médiím. Navázáním na aktivity klaunů ve zdravotnictví vést k empatii a schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

Latest updates