Od detí k rodičom

  • Viete, čo vznikne, keď sa spojí celoročné úsilie detí s ochotou a ústretovosťou rodičov? No predsa viac ako 1500 výtlačkov česko-slovenského časopisu Ráčte vstúpiť! Vďaka štedrej sponzorskej pomoci a viacerým menším finančným príspevkom sa nám spoločnými silami podarilo zadovážiť časopis v takom náklade, ktorý určite pokryje celoročné potreby projektu Cirkus Paciento realizovaného občianskym združením Červený nos Clowndoctors.

    Najväčšie poďakovanie patrí pánovi Máriovi Kazdovi a pánovi Branislavovi Horákovi, ktorí svojpomocne a na vlastné náklady zabezpečili 1500 farebných výtlačkov (obaja páni sú na foto). Pri zrode myšlienky dať tomuto projektu hlbší, nielen výchovno-vzdelávací rozmer, sme veľmi neskromne počítali s tlačou 500 kusov. Ani vo sne by nás nepadlo, že túto odvážnu víziu trojnásobne prevýšime a získame takých štedrých a ochotných sponzorov, vďaka ktorým bude mať naše snaženie omnoho širší dosah.

    Veľká vďaka patrí však aj tým, ktorí finančným príspevkom zabezpečili dotlač ďalších sedemdesiatich kusov. Je potešujúce vidieť, koľko ľudí má v dnešnej dobe svoje srdcia otvorené dokorán. Aj prostredníctvom ich pomoci sa náš cirkusový časopis dostane k väčšiemu počtu detských pacientov. Sme si istí, že im prinesie aspoň toľko radosti a zábavy ako nám, keď sme ho tvorili.