Zkouška akrobatických dovedností ve Lvím srdci

 • Žongléři:

  • Seřaď co nejvíc míčů podle velikosti -  ( limit 2 min)
  • Balancuj tyč na dlani -  (nejdelší čas)
  • Předávej si míček kolem těla  - (kolikrát za ½ min)
  • Prokoulej míč slalomovou dráhou – rukou ( nohou, nosem…)  - (nejlepší čas)
  • Postav co nejvyšší věž z kostek ( 2 min)
  •  Koulej obruč kolem tělocvičny
  • Ve čtveřici: chytněte deku v rozích, na ní leží 10 míčků  +3x vyhodit  - (kolik zbude)

  Akrobati:

  • Předveď skoky na trampolíně + správný seskok
  • Choď po laně ( na zemi J )
  • Ukaž stoj na lopatkách
  • Projdi překážkovou dráhu na obrácené lavičce
  • Udělej závěs na žebřinách

  Krasojezdci (skupinová sestava)

  ( sedí na koni = na židli s opěradlem dopředu, vedoucí skupiny vymyslí cviky + vlastní hudební doprovod)

  1.  cviky s rukama
  2.  ruce na ramena ( jako jízda bez držení) + cviky nohama
  3.  cviky v dřepu na židli
  4.  leh na břiše a cvik podle  fantazie
  5.  vystupování na židli a ze židle
  6.  stoj na židli + holubička ( s oporou kamaráda, nebo bez)
  7.  společná úklona