Vyrábíme cirkusové hry

  • V TwingRingu jsme vyrobili cirkusovou hru nazvanou jednoduše "Kroužky"

    Děti si omalovaly papírové talíře a slona na novou cirkusovou hru a jsou to vlastně také takové létající talíře.

    A když už byly v tom malování, tak pár obrázků pro radost: