Klaunské grimasy

  • Grimasa je neprirodzený výraz tváre, ktorý niekto urobí úmyselne, aby pôsobil komicky. A práve robenie grimás patrí k hlavnej pracovnej činnosti každého klauna. Predpokladáme, že najlepšie sa im trénuje pred zrkadlom, aby videli, ako pôsobia na divákov. My sme si však zvolili úplne iný spôsob.

    Kto by si to chcel vyskúšať spolu s nami, bude potrebovať: balón, prázdnu a suchú PET fľašu, hladkú múku, ceruzku a nezmývateľnú fixu. Najskôr zrežeme vrchnú časť PET fľaše (asi 10-15 cm od uzáveru), aby sme získali jednoduchý lievik. Na jeho hrdlo navlečieme balónik a do širšej časti nasypeme hladkú múku. Aby sa múka presunula z fľaše do balóna, musíme ju posúvať hrdlom za pomoci ceruzky (varešky). Keď je balón dostatočne naplnený, uviažeme na jeho konci uzlík, aby sa nám z neho múka nevysypala. Potom naň fixou nakreslíme klaunskú tvár a môžeme sa pustiť do vymýšľania grimás. Balón s múkou sa totiž stáva veľmi poddajným a po stlačení drží tvar.