Reportáž o našom časopise

  • Regionálna televízia TV Považie odvysielala reportáž o našom spoločnom časopise Ráčte vstúpiť. Hoci sme radi, že týmto spôsobom zviditeľnili našu prácu, po zostrihaní vôbec nie je zrejmé, že časopis vznikol ako výsledok medzinárodnej česko-slovenskej spolupráce. Ospravedlňujem sa týmto všetkým našim partnerom, ale môžem odprisahať, že tento dôležitý údaj som v interview niekoľkokrát sama spomenula.

    Deti pomohli deťom