Chválime sa...

  • A kde inde, ako v kultúrno-spoločenských novinách obyvateľov mesta Ilava. Šieste číslo Ilavského mesačníka bolo okrem iného venované aj nášmu projektu Ráčte vstúpiť: