Cirkusová dvojsměrka

  • Zatímco umělci odpočívají, mohou si návštěvníci cirkusu ověřit, jak dobře cirkus znají.

    Najdete všech dvacet cirkusových slov? Spolupracovali Kačka a Honzík.