POZDRAVY ZE "ŠTACÍ"

  • Jak funguje "pošta" a pozdravy mezi jednotlivými cirkusy