Cirkusové pexeso

 • Klasické pexeso pozná každý. Určite ste si ho mnohí zahrali už keď ste chodili do materskej školy. Je to skvelá hra, pri ktorej si nielen potrénujete pamäť, ale sa aj dobre zabavíte.  Pravidlá tejto hry netreba nijako zvlášť vysvetľovať. Cieľom je nájsť a vyzbierať všetky zhodné páry kartičiek (na ktorých sú rovnaké obrázky). Hráči sa v otáčaní kariet striedajú, pri nájdení zhody pokračuje rovnaký hráč. Na konci hry sa spočíta počet uhádnutých dvojíc, vyhráva ten hráč, ktorý ich má najviac.

  Viacerí z vás však možno nevedia, že názov pexesa je zložený zo začiatočných slabík troch českých slov - PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ. A práve toto platí pri našom Cirkusovom pexese dvojnásobne. Je totiž omnoho zložitejšie na zapamätanie ako klasické pexeso. Neprecvičuje sa ním totiž zraková pamäť, ale najmä sluchová.

  Čo k nemu potrebujeme?

  18 kartičiek s rozličnými slovami. Počet kartičiek závisí od počtu hráčov (nás je v triede 19 žiakov + p.uč.). Podmienkou je, že musí ísť vždy o párne číslo, nakoľko každá kartička má svoju dvojicu so zhodným slovom (slovným spojením, vetou, hádankou).  Keďže ide o cirkusové pexeso, na našich kartičkách sú slová, ktoré nejakým spôsobom súvisia s cirkusom.

  Ako sa odlišuje od klasického pexesa?

  Na začiatku je potrebné určiť dvoch hráčov, ktorí budú hľadať zhodné dvojice. Tí sa postavia pred tabuľu čelom k ostatným žiakom, ktorí stoja pri svojom mieste. Učiteľ pomieša kartičky tak, aby zhodné dvojice neboli blízko seba a každému žiakovi dá jednu. Ich úlohou je dané slovo si prečítať a kartičku otočiť naopak, aby dvojica vpredu nevidela, čo je na nej napísané.

  Hra začína tým, že jeden z určených "hádačov" vyvolá dvojicu detí, ktorí povedia (prečítajú) slová zo svojich kartičiek. Ak sa slová zhodujú, zoberie si obidve kartičky a pokračuje vo vyvolávaní. Deti bez kartičiek si sadnú, aby bolo zrejmé, kto ešte kartičku má a kto nie. V prípade, ak sa slová nezhodujú, pokračuje v hádaní druhý hádač. Hra pokračuje dovtedy, kým si všetci nesadnú. Víťazom je ten, kto vlastní viac zhodných dvojíc.

  Čo je cieľom Cirkusového pexesa?

  Nakoľko sme ešte len prváci, ktorí sa s písmenami len zoznamujú, naše pexeso je zamerané hlavne na správnu techniku čítania, čítanie ťažších slov (viacslabičných, so spoluhláskovými skupinami, menej známych slov), čítanie s porozumením, zdokonaľovanie vyjadrovacích schopností a rozvíjanie slovnej zásoby. Okrem toho si týmto spôsobom zábavnou formou trénujeme aj pamäť, pozornosť a sústredenie. 

  Má táto hra viac úrovní?

  Podľa veku a schopností detí môžeme náročnosť tejto hry postupne stupňovať. Ak žiaci zvládnu hľadanie slov, prejdeme k slovným spojeniam a neskôr i k vetám. Najvyšším levelom tejto hry sú hádanky, kde dvojicu netvorí zhodná dvojica, ale hádanka a odpoveď na ňu.