Kniha cirkusových rekordov

 • Inšpiráciu pre vznik tejto aktivity som načerpala na osobnej návšteve ZŠ v Stráži, kde si veľmi pekným spôsobom zaznamenávajú všetky rekordy, ktoré v rámci danej školy padli. A niektoré majú už pekných pár rôčkov.

  Čo kedy sme vytvorili tzv. Knihu cirkusových rekordov, v ktorej by sme priebežne zaznamenávali najlepšie výkony zo školy, napr. krúženie jedným kruhom, dvoma kruhmi, preskoky cez švihadlo na jednej nohe, znožmo, bez medziskoku, s medziskokom,...  (na čas). Mohlo by to mať formu tabuľky, kde by jednotlivé školy zaznamenávali, kto z detí bol najúspešnejší - napr. Janko, 7 rokov, 45 sekúnd. Ak by Janka v rámci danej školy ktokoľvek prekonal, vpísalo by sa tam meno nového rekordmana. Ostatné školy by tam tiež počas celého roku zaznamenávali svojich najúspešnejších športovcov, takže by medzi školami vznikla taká zdravá súťaživosť. Navyše by mali okamžitý prehľad o tom, či sa niekomu z inej školy podarilo už jeho rekord prekonať alebo nie. Vyvrcholením by mohlo byť koncoročné videospojenie (príp. Noc s Andersenom) všetkých (alebo aspoň niektorých) škôl, kde by si naživo zmerali sily rekordmani jednotlivých škôl. Dievčence, čo Vy na to, bolo by to u Vás reálne? Som si vedomá toho, že tentokrát spolupracujeme aj so škôlkarmi, ktorí budú trošku v nevýhode. Ale doteraz sa prezentovali ako mimoriadne šikovná partia, takže verím, že sa aj oni dokážu s tým nejako popasovať.

  Aby sme predišli zbytočným úrazom, nerada by som tam zaraďovala nejaké zložité cviky vyžadujúce dopomoc učiteľa. Skôr by som sa zamerala na to, čo môžu deti samostatne trénovať doma či v školskom klube (družine). Ak sa Vám navrhnuté disciplíny zdajú náročné, môžeme zmeniť. Keby Vás napadli ešte nejaké iné vhodné, pokojne vpíšte.

  Mohlo by to mať napr. takúto podobu:

  Súťažná disciplína

  Krúženie jedným kruhom(meriame čas)

   

  Sloní běh(měříme čas)

  Preskoky cez švihadlo znožmo bez medziskoku(počet preskokov)

   

  Hod létajícím talířem(měříme délku hodu)

  Žonglovaní(počet hodů míčku)

  Balanc na láhvi v sedu(měříme čas)

  ZŠ Stráž Cirkus TWINGRING

   

  Nikola
  9 let
  39min36s

  Irenka
  11 let
  37min 8s

  Pepíček
  6 let
  3 s

   

  Evička
  7 let
  42x

  Barča
  10 let
  75x

  Martin
  9 let
  15m

   

   

   

  Mates
  8 let
  980x

   

   

   

   

  Sandra
  7let
  13,46 s

  Erika
  11 let
  2min 21,24s

  MŠ Koloveč CIRKUS MEDVÍDKA MÍŠI

  ------------------------

   Karolínka

     6 let

   17,20 s

         

          Martin

            6 let

             27x

   

    Martin, 6 let

     Silva, 6 let

         21 m

        Martin

         6 let

         171x

  ---------------------

  ZŠ Plavy PLACIRK

   

   

   

   

   

   

   

  ZŠ Strž Cirkus HURÁ

       Sofinka

         7 let

  50 min. 5 s

     Natálka

     9 let

     17,05 s

  Matyáš

  11 let

  89 x

  Lukáš

  8 let

  19.90

      Matyáš

       11 let

       162 x

       Kuba

        9 let

      39,28s

  ZŠ a MŠ Bukovice Cirkus KULIČKA

        Káťa

        10 let

       30 min  4s

  Natálka

     7 let

  19,43 s

           Bára

            9 let

            44x

       Patrik

        8 let

       24,25 m

    Viktorka

      10 let

         92 x

        Vítek

        9 let

      20,97 s

  ZŠ Pardubice Cirkus MIX

   

   

   

   

   

   

  ZŠ Ilava Cirkus HEJ-RUP!

  Karolínka

  10 rokov

  28,43 min.

  Timko

  7 rokov

  16,87 sek

  Vaneska

  9 rokov

  100-krát 

  Riško

  9 rokov

  23 m

  Karin

  9 rokov

  94-krát

  Tomáš

  7 rokov

  3,75 sek

  Spojená škola Topoľčany Cirkus GAŠPARKO

   

   

   

   

   

   

  ZŠ Slavkovice Cirkus LVÍ SRDCE

  Hana

  8 let

  13,7s

  Veronika

  9 let

  18min.30s.

   

  Matěj

  8 let

  38x

  Veronika

   9 let

  64 x

  Radek

  7 let

  18 m

  Florián

  9 let

  19 m

  Radek 7 let

  90x

  Veronika

  9 let

  106 x

  Veronika

  9 let

  8,05 s

  ZŠ Přimda Cirkus KOSTKÁČ

             

   

  Potom by sme mohli vložiť aj foto rekordmana, príp. fotografie pokusov o prekonanie rekordu.

  Doplňuji odkazy na různé rekordy jako inspiraci:

  Využití odpadových materiálů k originálním sportovním výkonům

  Využití odpadových materiálů k vytvoření fyzikálně - cirkusových rekordů

  Využití odpadového materiálu k vytvoření manuálně - cirkusových rekordů

  Další sumář nápadů na vytváření rekordů

  Rekordy jednotlivcov:

  1. Sloní běh - pravou rukou se držíme nosu, levou ruku prostrčíme otvorem pravé ruky a chytneme kolíku. Start – 10x oběhneme kolík dokola a běžíme do cíle který je 10m dál. Sloní úchop rukou držíme pocelou dobu až do cíle. (měříme čas)
  2. Hod létajícím talířem – od startovní čáry házíme talířem do dálky. (měříme délku hodu)
  3. Žonglovaní – házení míčku z ruky do ruky po dobu jedné minuty ( počet hodů míčku). Jenom jeden míček, aby to zvláda i školka (výroba míčku: do igelitového pytlíku na svačinu nasypeme 1/2 kelímku od jogurtu prosa a zatočíme do kuličky, ze tří nafukovacích balonků odstřihneme vršek a postupně je přetáhmeme přes pytlík s prosem.)
  4. Akrobati - stoj na jedné noze, podávání míčku pod nohou nebo kolem pasu . Noha stojí na daném křížku na zemi, nesmí z něj uhnout ani uskočit. Počítá se počet obtotčených míčků dokud se nedotkne druhá noha země, nebo neuhne z křížku, a nejdéle po dobu jedné minuty.
  5. Balanc na láhvi v sedu (rovnováha, těžiště). Potřebujeme naplněnou a uzavřenou dvoulitrovou PETláhev. Úkol: vydržet co nejdéle sedět na vodorovně položené láhvi bez podpěry rukou a nohou

   

  Rekordy dvojíc:

  1. Chytání žongl. míčku ve dvojicích s postupným vzdalováním od sebe dokud jim neupadne míček a pak změřit vzdálenost.První hod 1m od sebe, potom vždy jeden krok oba dozadu.
  2. Preskoky na švihadle vo dvojici (počítali by sme počet preskokov):

  - deti stoja vedľa seba, každé drží jeden koniec švihadla

  - deti stoja oproti sebe, švihalo drží len jedno z nich, skáču súčasne

   

  Skupinové rekordy:

  1. Opičí dráha – řada pěti dětí 1 m od sebe stojících za sebou, každý drží lžíci

  - první nabere pinpongový míček a udělá 5 dřepů a předá míček druhému

  - druhý se otočí 5x na místě dokola a předá míček třetímu

  - třetí 5x vystoupá na židli a předá míček čtvrtému

  - čtvrtý podleze pod rozkročenýma nohama pátému a předá mu míček

  - pátý dá míček do sklenice na stole

  (počet míčků ve sklenici, spadlé míčky během hry jsou vyřazené, hraje se po dobu jedné minuty, stůl se sklenicí je rovněž 1m od hráče)

  9. Balonky – daná skupina utvoří kruh a má za úkol udržet ve vzduchu co nejvíc balonků

  -nafukovací balonky postupně přidává vedoucí mezi hráče, pokud se některý balonek dotkne země rekord končí a spočítají se zbylé balonky.

   

  Fyzikálne rekordy:

  10. Kopeček vody (povrchové napětí) - potřebujeme kelímek od hořčice nebo stejný od jogurtu po okraj naplněný vodou a "hromádku" mincí. Úkol: vhodit co nejvíce mincí do naplněného kelímku dokud nepřeteče.
   

  11. Kelímky na balónku(podtlak) - potřebujeme nafouknutý balónek, malé kelímky od jogurtů. Před pokusem je nezbytně nutné do kelímků nalít horkou vodu, tu po několika sekundách vylijeme a kelímek přiložíme k nafouknutému balónku a rychle polijeme studenou vodou (vzniklý podtlak vcucne část balónku, který se přitiskne ke kelímku). Úkol: zkuste přiložit k balónku co nejvíce kelímků