Překvapení v síti

  • Tentokrát tu nemáme aktivitu, která by probíhala online. Je k ní třeba materiály (obrázek se sítí a soubor se souřadnicemi - originály najdete ve složkách strážského Twingringu) vytisknout, a pak už stačí jen tužka a třeba pastelky a taky trochu povědomí o tom, jak fungují souřadnice v pravoúhlé soustavě  souřadnic. Nápověda: každý řádek se souřadnicemi vede k jednomu uzavřenému tvaru.