ČERVENÝ NOS

 • ČERVENÝ NOS Clowndoctors

  ...pretože smiech pomáha

  Cirkus je veľmi vďačný fenomén, ktorý sme v tomto školskom roku použili aj my v spoločnom česko-slovenskom projekte „Ráčte vstúpiť“. V rámci medzinárodnej spolupráce eTwinning sa na jeho realizácii podieľalo osem českých a dve slovenské školy. Bol zameraný na:

  • multikultúrnu výchovu (cestovanie s predstaveniami po celom svete, pozdravy v rôznych jazykoch, zahraničných artistov...)
  • telesnú výchovu (gymnastiku, akrobaciu, rozvoj jemnej motoriky pri trikoch s drobnými predmetmi, ale aj napr. na boj proti detskej obezite...)
  • literárnu výchovu(cirkus vo filme a literatúre, tvorba vlastných textov s cirkusovou tematikou...)
  • mediálnu výchovu (tvorba reklamných pútačov, spotov, prezentácia vystúpení  v médiách...)
  • hudobnú výchovu (cirkusový orchester, poznávanie hudobných nástrojov, výroba vlastných, hra na ne...)
  • výtvarnú výchovu (tvorba rekvizít, kulís, šitie kostýmov...)
  • etickú výchovu (drezúra zvierat)
  • poznávanie zákonitostí prírody (jednoduché fyzikálne pokusy prezentované ako kúzla a čary)

  Realizácia projektu Ráčte vstúpiť nám po celý čas prinášala veľa radosti a zábavy. Keďže sme však chceli, aby náš spoločný česko-slovenský projekt mal aj hlbší, nielen výchovno-vzdelávací rozmer, nadviazali sme kontakt s občianskym združením Červený nos Clowndoctors. Jeho poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, pretože smiech pomáha. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

  Po vzájomnej dohode o spolupráci so združením Červený Nos Clowndoctors v Slovenskej republike sme nadviazali na projekt Cirkusu Paciento, ktorý sa s dlhodobo chorými detskými pacientmi delí o zručností z oblasti kúzlenia, žonglovania, používania najrozličnejších rekvizít – teda o umenie rozdávať smiech. Celý program vždy vrcholí cirkusovým predstavením pre publikum z radov rodičov, zdravotníckeho personálu a ostatných detí. Choré deti sa aspoň na okamih stávajú klaunmi a majú možnosť samy pozitívne pôsobiť nielen na svoju psychiku, ale aj na psychiku druhých. 

  Rozhodli sme sa, že tomuto združeniu darujeme náš spoločný česko-slovenský zborník s názvom RÁČTE VSTÚPIŤ, ktorý je jedným z výstupov projektu. Takto sa  tajničky, rébusy, osemsmerovky, hádanky, prešmyčky, hrebeňovky, rozprávky, vtipy a zábavné omaľovanky s cirkusovou tematikou dostanú do rúk deťom, ktoré potrebujú zábavu a rozptýlenie omnoho viac ako my. Po odchode klaunov z nemocničného prostredia im bude tento časopis slúžiť nielen na skrátenie dlhej chvíle, ale i na predĺženie pozitívnej nálady a optimistického postoja k ďalšej liečbe, ktoré Cirkus Paciento dlhodobo chorým prináša. 

  Vďaka príspevkom rodičov a sponzorskej výpomoci by sme radi občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors poskytli tento časopis nielen v elektronickej, ale i papierovej podobe. Osobne by si ho prišli prevziať dvaja klauni, zástupcovia združenia, ktorí Základnú školu v Ilave navštívia začiatkom júna. Už teraz sa veľmi tešíme na stretnutie.