στόχοι

 •  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ.

   

  ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

  Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων 

  Επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργία κλίματος σεβασμού , εμπιστοσύνης και αποδοχής. 

  Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη- ταυτότητα (παρουσίαση εαυτού - τόπου ) , κοινωνική αλληλεπίδραση 

  Δημιουργική και κριτική σκέψη μέσα από την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

  Ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών 

  Συμμετοχή σε κοινή προσπάθεια για την επίτευξη στόχων 

  Γλώσσα 

  Αφήγηση , περιγραφή , έκφραση και ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων , επειχηρηματολογία, παραγωγή προφορικών κειμένων, αναγνώριση του γραπτού λόγου ως φορέα μηνυμάτων, 

  Μαθηματικά 

  Αριθμοί και πράξεις: Φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις  Χώρος και Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο, γεωμετρικά σχήματα, μετασχηματισμοί και οπτικοποίηση  Εισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη: Κανονικότητες και ισότητες  Μετρήσεις: Εισαγωγή στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, όγκου και χωρητικότητας  Στοχαστικά Μαθηματικά: Οργάνωση δεδομένων και εισαγωγή στην πιθανότητα

  -Να απαγγέλλουν, διαβάζουν και γράφουν αριθμούς μέχρι το 10

  -Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης

  -Να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10

  -Να συγκρίνουν και διατάσσουν ποσότητες και αριθμούς και παριστούν στην αριθμογραμμή

  -Να αναλύουν και να συνθέτουν ποσότητες μέχρι το 10

  -Να προσεγγίζουν τις πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση

  -Να διερευνούν τις σταθερές σχέσεις των αριθμών ως το 10

  -Να ομαδοποιούν αντικείμενα σε δυάδες, τριάδες, τετράδες και πεντάδες

  -Να μοιράζουν αντικείμενα σε δυάδες και τριάδες

  Άλγεβρα- Να διευρευνούν σχέσεις ανάμεσα σε συμμεταβαλλόμενα ή αντίστροφα μεταβαλλόμενα μεγέθη σε απλές καταστάσεις

  -Να διερευνούν την έννοια της ισότητας και ανισότητας σε διαφορετικά πλαίσια

  Χώρος και Γεωμετρία – Μέτρηση

  -Να εντοπίζουν και να περιγράφουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές στο χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη χρήση απλών χωρικών εννοιών

  -Να αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες, εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές

  -Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων,μεγεθών και προσανατολισμών

  -Να περιγράφουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία και ιδιότητες

  -Να κατασκευάζουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα με διάφορα μέσα

  -Να συνθέτουν και να αναλύουν απλά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και στερεά σε 2 ή περισσότερα μέρη

  -Να πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις όπως και διατάξεις ίσων και άνισων μηκών

  -Να αναλύουν και να συνθέτουν μήκη σε δύο μέρη

  -Να προσεγγίζουν τη χρήση τυπικών εργαλείων μέτρησης

  -Να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις

  Στατιστική 

  -Να θέτουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα

  -Να συλλέγουν δεδομένα μέσω μικρών ερευνών και να τα οργανώνουν χρησιμοποιώντας υλικά

   Πιθανότητες

  -να χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι τύχης ως δίκαιο ή άδικο 

  πολιτισμός τέχνες- Εικαστικά 

  Να γνωρίσουν ότι τα μαθηματικά μπορούν να αποτυπωθούν στην εικαστική τέχνη και γενικά με τις Τέχνες

  - να χρησιμοποιούν την φαντασία τους για να δημιουργήσουν 

  -Να αναγνωρίζουν διαφορετικά είδη γραμμών

  -Να αναγνωρίζουν τα χρώματα στο περιβάλλον

  -Να αναγνωρίζουν και να συνθέτουν διάφορες μορφές και σχήματα

  -θέατρο

  -Να διερευνούν τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος σε σχέση με το χώρο και τους άλλους

  Μουσική 

  Να τραγουδούν τραγούδια και να  συνδέουν μουσικά ακούσματα με εξωμουσικά ερεθίσματα

  Οπτικοακουστική Έκφραση

  -Να διατυπώνουν φράσεις σε ηχοληπτικό μέσο

  Χορός-κίνηση

  Να συνειδητοποιούν το σώμα τους στο χώρο σε θέση

  -Να αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στο εδώ και εκεί, στο κοντινό και μακρινό σημείο του χώρου

  -να εκτελούν κινήσεις 

  Φυσική Αγωγή 

  -Να αναγνωρίζουν στοιχεία του χώρου (προσωπικός και γενικός χώρος, επίπεδα, διαδρομές, κατευθύνσεις). Να κατανοούν τη σχέση του σώματος με τα αντικείμενα.

  -Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες της κάμψης, της έκτασης, της αιώρησης, της ταλάντευσης, της ώθησης και της έλξης.

  -Να τροποποιούν μια κίνηση ανάλογα με τη συνθήκη εκτέλεσης.

  Φυσικές Επιστήμες

  -Να διερευνήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντικειμένων και απλές ιδιότητες των υλικών κατασκευής τους

  -Να εκφράζουν τις ιδέες τους για απλά φυσικά φαινόμενα και να τις διαπραγματεύονται με τους άλλους

  -Να υιοθετούν ή να διατυπώνουν σχετικά ερωτήματα προς διερεύνηση

  -Να διατυπώνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που ερευνούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε νέες καταστάσεις

  -Να αναγνωρίζουν το σφαιρικό σχήμα ως το καταλληλότερο για να περιγράψουν τον πλανήτη Γη, τον ήλιο και τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

  -Να συσχετίσουν την κίνηση της Γης γύρω από τον εαυτό της με την εναλλαγή μέρας-νύχτας

  Κοινωνικές Επιστήμες - Ιστορία & πολιτισμός

  Να κατανοούν απλές έννοιες που αφορούν το χρόνο και να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη ορολογία (τώρα, πριν από πολύ καιρό, πριν, μετά, σήμερα, αύριο, χθες, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, μήνας, εβδομάδα, τα παλιά χρόνια 

  -Να συσχετίζουν γεγονότα, πρόσωπα, εικόνες και αντικείμενα ώστε να αναπτύξουν μια αρχική αίσθηση χρονολόγησης

  -Να κατανοήσουν ότι κάποια πράγματα ή καταστάσεις αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου ενώ άλλα παραμένουν ίδια

  Άνθρωποι, χώρος και περιβάλλον

  -Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις οι οποίες περιγράφουν τη θέση, την απόσταση και την κατεύθυνση

  -Να χρησιμοποιούν εργαλεία της γεωγραφίας όπως οι χάρτες κλπ

  Κοινωνία και Οικονομία

  -Να γνωρίζουν τρόπους με τους οποίους ταξιδεύουν οι ιδέες και τα λόγια των ανθρώπων

  ΤΠΕ 

  -να παίξουν,  να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα και να δημιουργήσουν,  να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν,  να αναζητήσουν και να διαχειριστούν ψηφιακές πληροφορίες, να πειραματιστούν, να διερευνήσουν, να επιλύσουν προβλήματα,  να αναγνωρίσουν τις χρήσεις των Τ.Π.Ε. στο περιβάλλον τους και να αρχίσουν να διαχωρίζουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση από μη ορθές πρακτικές.