τρίγωνα και σχήματα

 • Στην σελίδα αυτή τα παιδιά δημιουργούν τρίγωνα αλλά και σχήματα με με διάφορα υλικά της τάξης, με κορδέλες, σκοινιά, κλπ αλλά και και με το σώμα τους Έχοντας ήδη τα παιδιά διδαχτεί από προηγούμενες δραστηριότητες τις γωνίες , σχεδιάζουν τρίγωνα και σχήματα στο χαρτί και ζωγραφίζουν τις γωνίες του 

  Οι δραστηριότητες των ομάδων σε ομαδοσυνεργαρικό σύνδεσμο thinklink

  https://www.thinglink.com/scene/1336387379040092162

   

  Οι δραστηρότητες κάθε Νηπιαγωγείου 

  6o ΝΓ Αγ. Δημητρίου

  Τα παιδιά σχεδίασαν τα δικά τους τρίγωνα, επέλεξαν διάφορες μονάδες μέτρησης, μέτρησαν, έγραψαν, σύγκριναν.

  29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  18ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου:

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  1o Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  1o Nηπιαγωγείο Ιτέας 

  33o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας