παρουσίαση τόπου

 • Κάθε σχολείο παρουσιάζει ένα βίντεο με την πόλη του ώστε να γνωρίσουν όλα τα παιδιά τον τόπο που κατοικούν οι νέοι τους φίλοΙ .Τα παιδιά βρίσκουν στο χάρτη ή στο διαδίκτυο τους τόπους των φίλων τους 

  Δημιουργία ομαδοσυνεργατικού thinkling με τους τόπους των σχολείων 

  οι τόποι μας στο thinklink ΚΛΙΚ ΕΔΩ

  Δημιουργείται  ομαδοσυνεργατικός διαδραστικός χάρτης των τόπων στο pictramap

  Τα Νηπιαγωγεία του Καράμπαμπα της Χαλκίδας

  29ο και 33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας συνεργάζονται για την δημιουργία διασχολικού βίντεο για την παρουσίαση του τόπου τους 

   

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών / Τζίνη Ζαχαρούλα, Ιλεμόσογλου Θεοφανεία

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

   

  6o Nηπιαγωγείο Ξάνθης 

  Σας παρουσιάζουμε την πόλη μας μέσα από ένα βίντεο 

   

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Τα παιδιά βρίσκουν σε χάρτες τους τόπους των νέων τους φίλων 

  Τα παιδιά του 29ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας βρίσκουν στους χάρτες της google maps τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του 33ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Τούμπας Σερρών βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους 

  Τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου βρίσκουν στον χάρτη τους τόπους των φίλων τους

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

  Τα παιδιά ερευνούν στο διαδίκτυο (χάρτες google) τους τόπους των φίλων τους