Συγγραφή συνεργατικής ιστορίας για το σημείο-τελεία