η θέση της γης και του ήλιου

 • Δημιουργία ομαδοσυνεργατικού βίντεο η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο 

  ΤΟ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  Οι εργασίες που ανέλαβε κάθε Νηπιαγωείο 

   

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

   

  οι αφίσες του ήλιου του Καλοκαιριού και του Χειμώνα 

   

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

   

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 

   

   

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 

   

   

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών 

   

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

   

   

  18ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 

   

   

  29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας