το πείραμα του Ερατοσθένη

 • Στην σελίδα αυτή τα παιδιά κάνουν το πείραμα του Ερατοσθένη την ισημερία Μαρτίου 

  Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι κατώπιν οδηγίες που δόθηκε στο ομαδοσυνεργατικό ιστολόγιο μας στο google

  Η Ισημερία στην εποχή του covid - 19 

  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε ομαδοσυνεργατική κινούμενη εικόνα

  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κάθε σχολείου στις παρακάτω φωτο 

  29o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

  6o Nηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  18o Nηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου:

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Η προετοιμασία του πειράματος καταγράφεται στις κάτωθι σελίδες στο etwinning 

  γωνίες 

  τρίγωνα 

  φωτογραφικό μουσείο σκιάς