η μηχανή του χρόνου

  • Η μηχανή του χρόνου

    Στην σελίδα αυτή υπάρχουν οι ζωγραφιές των σχολείων για την κατασκευή της μηχανής του χρόνου σε ομαδοσυνεργατική κινούμενη εικόνα και ένα padlet  με την μηχανή του χρόνου που δημιούργησε κάθε σχολείο με τις ομαδοσυνεργατικές ζωγραφιές . Κάθε ομάδα ανέλαβε κάποιο μέρος της εργασίας .Οι  η μηχανές του χρόνου έγιναν από το σύνολο των εργασιών όλων των ομάδων 

    H KINOYMENH OMAΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ-ΜΗΝΩΝ

    Τα παιδιά των Νηπιαγωγείων παίζουν με την μηχανή του χρόνου στο κάτωθι ομαδοσυνεργατικό  σύνδεσμο padlet

    η μηχανή του χρόνου