βρες τον σωστό αριθμό

 • Στην σελίδα αυτή τα παιδιά παίζουν με το παιχνίδι καταμέτρησης αντικειμένων και βρίσκοντας το σωστό αριθμό που δημιουργήσαμε στο learning apps για το πρόγραμμα μας 

  https://learningapps.org/watch?v=pxhsivjjj20

  Φωτογραφίες που τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι:

  1o Νηπιαγωγείο Ιτέας

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

  18ο Νηπιαγωγείο Αγ.Δημητρίου

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών / Τζίνη Ζαχαρούλα, Ιλεμόσογλου Θεοφανεία

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  29o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης