δημιουργία παιχνιδιών με τους προβληματισμούς των ομάδων