τα παιδιά τραγουδούν

  • Στην σελίδα αυτή το ομαδοσυνεργατικό βίντεο στο youtube , όπου τα παιδιά των Νηπιαγωγείων τραγουδούν το τραγούδι Στου καινούργιου χρόνου την αυλή 


     ¨