μέτρηση μήκους αυλής σε στάδια

 • Τα παιδιά μετρούν το μήκος της αυλής του σχολείου με αρχαίες μονάδες μέτρησης (στάδια - ένα βήμα ένα στάδιο ) , έτσι ακριβώς όπως μετρούσαν στην εποχή του Ερατοσθένη 

  18ο Νηπ.Αγ.Δημητρίου

  Μετράμε την αυλή μας σε στάδια-πόδια

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 

  29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  Μετρήσαμε τα στάδια της αυλής σε βήματα . Κάθε στάδιο ένας βηματισμός.

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  Μετράμε την αυλή μας με μονάδα μέτρησης τα στάδια (1 βήμα-1 στάδιο)

  6o Nηπιαγωγείο Ξάνθης

  Μετρήσαμε τον τοίχο της αυλής μας σε μέτρα και σε στάδια το μήκος της . Μετρήσαμε 69βήματα (συμβατικά το μετατρέψαμε σε στάδια , 69 στάδια)

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

  Μετράμε την αυλή μας σε στάδια, βήματα 

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δηημητρίου 

  Μετρήσαμε την αυλή σε στάδια-βήματα και καταγράψαμε τα αποτελέσματα

   

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Μετράμε την αυλή μας.