χώρος

 • Στην σελίδα αυτή υπάρχει το ομαδοσυνεργατικό παραμύθι "οι αστείες ιστορίες μιας τρελούτσικης τελίτσας ". κάθε σχολείο εμπλέκει δύο έννοιες χώρου. η ιστορία καταγράφεται σε έγγραφο google doc 

  στον παρακάτω πίνακα κάθε σχολείο επιλέγει τη σειρά συγγραφής και τις έννοιες 

  18ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου  εισαγωγή  θα αναφερθούν όλες οι έννοιες  
  2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας  2η στη σειρά  πάνω -κάτω  
  6ο νηπιαγωγείο Αγιου Δημητρίου 3ο στη σειρά  κοντά - μακριά  
  1o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας 4η στη σειρά  μπρος-πίσω  
  Νηπιαγωγείο Τούμπας  5ο στη σειρά δίπλα-παραδίπλα  
  10ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης 6ο στη σειρα  ψηλά-χαμηλά  
  Παραλίμνη Σερρών  7ο στη σειρά  ανάμεσα  
  1ο Ιτέας 8ο στη σειρά δεξιά-αριστερά  
  33ο Χαλκίδας  9ο στη σειρά πέρα δώθε   
  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης επίλογος  θα αναφερθούν όλες οι έννοιες   
         

   

  https://docs.google.com/document/d/1xmEJPTKuI6a_sJQeO1NBu6bAX5FLzaVQro6d6YGXhBc/edit