φωτογραφική πινακοθήκη μουσείο σκιάς

 • Στην σελίδα αυτή τα παιδιά παρατηρούν τον τρόπο που σχηματίζονται οι σκιές του εαυτού τους αλλά και διαφόρων αντικειμένων στον ήλιο . φωτογραφίζουν σκιές και δημιουργείται εικονική πινακοθήκη  φωτογραφίας με σκιές

  Η δραστηριότητα αυτή ως προετοιμασία του πειράματος του Ερατοσθένη 

  Τα έργα των ομάδων έγιναν ομαδοσυνεργατικοί πίνακες προς έκθεση σε πινακοθήκη και κάθε σχολείο δημιούργησε την αίθουσα του μες πίνακες όλων των ομάδων 

  Ο σύνδεσμος της ψηφιακής μας πινακοθήκης στο artsteps

  https://www.artsteps.com/view/5f082853a1df762f7eae3ecf

   

  Η Κινούμενη εικόνα των ψηφιακών ομαδοσυνεργατικών έργων 

  18o Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου:

  29o Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου

  33o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας

  1o Nηπιαγωγείο Ιτέας

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

   

   

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Οι φωτογραφίες κάθε σχολείου

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας

  29o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  1o Nηπιαγωγείο Ηλιούπολης

   

  18ο Νηπιαγωγείο Αγ.Δημητρίου:

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  6o Nηπιαγωγείο Ξάνθης

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου