Μετρήσεις

 • Στην σελίδα αυτή υπάρχουν δραστηριότητες μετρήσεων από  τα παιδιά μέσα από βιωματικά παιχνίδια. 

  Τα σχολεία χωρίζονται σε ζευγάρια . Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις διασχολικές συνεργασίες μας 

  Κάθε σχολείο δημιουργεί ένα βιωματικό παιχνίδι μετρήσεων και το άλλο σχολείο προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι των φίλων του . 

  6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1 Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης
  1ο  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιτέας 29o Nηπιαγωγείο Χαλκίδας
  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών
  33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18o Νηπιαγωγείο Αγ.Δημητριου
     
     
     
     
     
     

  Δημιουργία ομαδοσυνεργατικού thinklink διασχολικών συνεργασιών κλικ ΕΔΩ

  Και οι  διασχολικές συνεργασίες σε ξεχωριστούς συνδέσμους thinklink 

  1o Nηπιαγωγείο Ηλιούπολης-6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας-29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου-Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας-18ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου

   

  Οι δράσεις κάθε σχολείου 

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:

  Τα παιδιά, αφού διάβασαμε  την ιστορια "Απέναντι "του Θ.Παπαιωάννου προσπάθησαν με πηδήματα να διασχίσουν τον δρόμο που έφτιαξαν.Μέτρησαν πόσο μακριά έφτασε ο καθένας.Θα τα καταφέρουν και οι φίλοι μας στο 18ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου;

  18o Nηπιαγωγείο Αγ.Δημητρίου

  Τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου  παίζουν με καταπέλτες και μετρούν πόσο μακριά φτάνουν οι ρίψεις:

  https://read.bookcreator.com/4maQmiZjXfWQwO4rhv0z5kMpgiD3/b00KO2lgQiKWLvEbsiuKlg

  6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

  Η παρουσίαση του παιχνιδιού μας στον κάτωθι σύνδεσμο 

  https://read.bookcreator.com/8Km6MbVgtKQV7NLC5OYG5BtKIh33/Nmv9SGJTR-az-E71nulzOQ

  Οι μετρήσεις μας 

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών / Τζίνη Ζαχαρούλα, Ιλεμόσογλου Θεοφανεία

  https://read.bookcreator.com/Flos86ANvoRXIozv8wfhCuPf9KF2/yrpcafZ_QsW30X8uqAFEbw

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Οι δικές μας δραστηριότητες για τις μετρήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο

  https://read.bookcreator.com/T37SJBwWFah1XRBx3ptUn6XtvHH3/4qpGOnsuRYCS-TUdMycwUQ

  29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 

  το παιχνίδι μας ¨πατουσάκια πατουσάκια μετράνε τα παιδάκια 

  6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 

  Το παιχνίδι μας 

  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

  Το παλαμόδεντρο