Τα παιδία παίζει

 • Στην σελίδα αυτή τα παιδιά παρουσιάζουν το παιχνίδι τους και  παίζουν τα παιχνίδια των φίλων τους :

  6ο Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου

  Παίξαμε το παιχνίδι που μας έστειλε το Νηπιαγωγείο Τούμπας και περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε!

  1ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

  Τα παιδιά έπαιξαν τα παιχνίδια που μας έστειλε το 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης.

  33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:

  Τα παιδιά μετά από την πρόσκληση των φίλων τους στο 18ο Νηπιαγωγείο Αγ.Δημητρίου φτιάχνουν αυτοσχέδιους καταπέλτες και μετρούν τις ρίψεις:

  18o Nηπιαγωγείο Αγ.Δημητρίου:

  Τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με τη δράση που σκέφτηκαν οι φίλοι τους στο 33ο Νηπ.Χαλκίδας,διαβάζουν μια ιστορία και μετρούν τα άλματα τους:

  https://read.bookcreator.com/4maQmiZjXfWQwO4rhv0z5kMpgiD3/ZggfhQnXTtC9KFjk5X2ruw

   

  6o Νηπιαγωγείο Ξάνθης 

  Παίζουμε το παιχνίδι που μας έστειλαν τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης , ευχαριστούμε περάσαμε υπέροχα!

  https://read.bookcreator.com/8Km6MbVgtKQV7NLC5OYG5BtKIh33/rYKnEOZ4TRiRKKuxujZaVA

  29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

  Παίξαμε το παιχνίδι που μας έστειλαν τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Ιτέας , ευχαριστούμε περάσαμε υπέροχα!

  https://read.bookcreator.com/Flos86ANvoRXIozv8wfhCuPf9KF2/fF8de4MaQlKEiiLmhRzYTQ

  Νηπιαγωγείο Τούμπας Σερρών/Τζίνη Ζαχαρούλα, Ιλεμόσογλου Θεοφανεία

  Ευχαριστούμε πολύ το 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου για τις ιδέες. Περάσαμε πολύ όμορφα!!

  1o Νηπιαγωγείο Ιτέας 

  Το πατουσόμετρο 

  Παίξαμε το παιχνίδι που μας πρότεινε το 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας και περάσαμε πολύ όμορφα

  ευχαριστούμε