CZ activities

 • Poznáváme Panteon

  Při návštěve Národního muzea v Praze jsme se účastnili lektorovaného programu pod názvem Poznáváme Panteon.
  Žáci se v rámci edukačního programu seznámili s Panteonem a jeho významem pro český národ a kulturu. Prohlédli si díla předních malířů a sochařů a poznali vybrané osobnosti české kultury, umění a vědy. Poznali prostor, který není běžnou součástí muzeí, ale k tomu Národnímu neoddělitelně patří. Společně s lektorkou i díky samostatné práci s pracovními listy si poté utřídili a upevnili získané znalosti a sami se na chvíli stali tvůrci Panteonu.

   

   

  Návštěva atelieru

  Společně s ostatními účastníky projektu jsme měli možnost koncem září 2019  navštívit milou návštěvu výtvarné umělkyně paní Blanky Menčíková. Tato malířka, žijící v nedaleké vesnici Hostěnice, nám ukázala ateliér a různé výtvarné techniky. Zaujala nás její mnohaletá tvorba, zejména dřevomalby,  olejomalby, portréty a karikatury. Byli jsme i součástí dokončení objednané karikatury zvířete, na kterou navážeme v projektu. Děkujeme.

   

  Výstava Václava Brožíka - galerie v Prostějově, říjen 2019

  V říjnu 2019 sivická škola žáků 3. - 5. třídy navštívila prostějovskou galerii. Záměrem byla výstava obrazů známého českého akademického malíře Václava Brožíka. Většina obrazů byla s námětem české historie.

   

  Heraldika - výroba erbů - říjen 2019

  Tématem návštěvy muzea v Prostějové byla výstava a výroba erbů. Děti se dozvěděly něco o významu a historii erbů a aktivně se zapojily do výroby vlastního erbu.