SK 2. Alexander Bazovský

 • Miloš Alexander Bazovský  1899 - 1968

  • zakladateľ slovenského moderného umenia
  • pre väčšinu diel je typická farebnosť - tóny hnedej, žlto okrovej, červenej, oranžovej a zelenej
  • venuje sa najčastejšie krajinomaľbe, zobrazuje hory, doliny, kostolíky, zvonice, usadlosti, ale i postavy ľudí
  • súčasťou jeho tvorby je množstvo kresieb, ako predobraz budúce diela
  • diela sú nadčasové, zobrazujú minulosť, no vypovedajú posolstvo i v súčasnosti
  • posledným bydliskom je Trenčín, v ktorom je na jeho pamiatku stála expozícia jeho diel v Galérii A. Bazovského

  Dielo: Samota 1951

  O živote Bazovského

  Ďalšie diela: