1. Hieronymus Bosh

 • Hieronymus Bosh    1450 - 1516  Neskorá gotika

  • holandský maliar
  • pochádza z maliarskej rodiny
  • na svoju dobu bol geniálny maliar
  • v dielach zobrazuje stredoveký život, mieša svetské veci s náboženskými
  • nazývali ho aj diabolský maliar, lebo v maľbách zobrazuje márnivosť, bláznovstvá, užívanie si života naplno, ale aj smiešne pekelné bytosti, ktoré sa usilujú o zničenie sveta
  • zachovaných je jeho 25 diel

  English:

  an early Dutch painter

  • originally from a family of painters
  • he was a genius, Europe’s most extraordinary artist.
  • his works are full of fantastic figures, expressions of the medieval belief in witchcraft and demons.
  • he would become especially well known for the detail in his landscapes and the illustrations within his religious and moral work as well as the narratives.
  • he was called ‘the devil’s painter. In his paintings hell and the devil always played a prominent role. One of his aims was to show what punishments sinners will suffer in the afterlife
  • only 25 paintings has survived down the centuries.

  Polish:

  • Holenderski malarz - surrealistaz przełomu późnego gotyku i renesansu.
  • Pochodził z rodziny malarzy.
  • Był bardzo utalentowanym
   i oryginalnym malarzem swojej epoki. Sławę zyskał jeszcze za życia.
  • Dzieła sztuki przedstawiają średniowieczne życie, łączące rzeczy ziemskie z religijnymi.
  • Nazywany jest też diabelskim malarzem, ponieważ jego malarstwo obrazuje głupotę, życie w pełni, ale także śmieszne, piekielne kreatury pragnace zniszczyć świat.
  • Zachowanych zostało jego 25 dzieł.

   

  Dielo: Záhrada pozemských rozkoší 1503 - 1504

             Prehliadka obrazuhttps://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en