SK 3. Ľudovít Fulla

 • Ľudovít Fulla 1902 - 1980

  • slovenský maliar, grafik, ilustrátor
  • zakladateľ moderného maliarstva a grafiky
  • najčastejšie ilustroval Dobšinského rozprávky
  • motívom pre jeho tvorbu je detská kresba a kubizmus
  • hoci bol mestský človek (žil vo veľkých mestách), inšpiroval ho vidiek, folklór, tradície
  • získal titul Národný umelec
  • jeho diela sú vystavené v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku

  Dielo: Slovenské dievča 1960

  Historický dok. film o autorovi:

  Galéria Ludovíta Fullu: 

  O tvorbe: