9. Gustav Klimt

 • Gustav Klimt  1862 - 1918  Secesia

  • rakúsky maliar a grafik
  • narodil sa v rodine zlatníka a rytca pochádzajúceho z Čiech
  • študoval na Škole umeleckých remesiel vo Viedni
  • veľmi rýchlo získal slávu a množstvo ocenení
  • v dielach ho inšpiruje príroda, najmä svet rastlín, kvetov, špeciálne ľalie, kosatce, orchidey má obľúbené
  • portréty žien sú plné výrazných línií, splývavých vlasov, množstva geometrických vzorov
  • v rokoch 1905 - 1908 vytvoril svoj "zlatý štýl", obrazy tak majú charakter drahocenných predmetov
  • vytvoril viac ako 3 000 dokončených a množstvo nedokončených prác

  English:

  • Austrian painter and a graphic designer
  • he was born in the family of goldsmith and engraver from Bohemia
  • he studied at the Arts Crafts School in Vienna and very quickly gained fame and received a lot of awards
  • His work is inspired by plants and flowers, especially lilies, irises and orchids, which are his favorites.
  • His portraits of women are full of distinctive lines, flowing hair and many geometric patterns.
  • In the years 1905-1908 he created his "golden style", so the paintings have the character of precious objects.
  • He has created more than 3,000 completed and a number of unfinished work.
  Polish:
  • Austriacki malarz i grafik.
  • Urodził się w rodzinie złotników i grawerów z Czech.
  • Studiował w Arts Crafts School w Wiedniu.
  • Bardzo szybko zyskał sławę
   i otrzymał wiele nagród.
  • Jego prace inspirowane są roślinami i kwiatami, zwłaszcza irysami i orchideami, które sa jego ulubionymi.
  • Portrety kobiet pełne są charakterystycznych linii, płynących włosów i wielu geometrycznych wzorów.
  • W latach 1905 -1908 stworzył swój "złoty styl", dzięki czemu obrazy mają charakter cennych przedmiotów.
  • Stworzył ponad 3000 zakończonych i wiele niedokończonych prac.

   

   

  Dielo: Portrét Adely Blochovej-Bauerovej   1907