5. Vincent van Gogh

 • Vincent Willem van Gogh  1853 - 1890  Postimpresionizmus / Fauvizmus

  • holandský maliar
  • narodil sa v rodine pastora a po štúdiách teológie začal  krátko pracovať ako pastor
  • počas 10 rokov vytvoril 900 malieb a 1 100 kresieb
  • za života predal jediný obraz, no po smrti sa rýchlo preslávil vďaka výstave v Paríži
  • celý život ho podporoval brat Theo, vymenili si takmer 800 listov
  • bol psychicky labilný, v roztržke prišiel o ucho

  English:

  • a Dutch painter
  • He was born into a pastor's family. Shortly after his theology studies he himself began to work as a pastor.
  • He painted over 900 paintings and 1100 drawings in 10 years.
  • During his life he sold only a single panting. Nevertheless, he became famous soon after his death thanks to the Paris exhibition.
  • His brother Theo supported his work throughout Van Gogh's entire life. They exchanged over 800 letters.
  • Van Gogh was suffered from depressions and during a street fight he lost a piece of his ear.

  Polish:

  • Holenderski malarz postimpresjonizmu/fowizmu.
  • Urodził się w rodzinie pastora, bez ukończenia studiów teologicznych pracował krótko jako kaznodzieja.
  • Jego twórczość trwała tylko 10 lat
   i w tym czasie stworzył 900 obrazów
   i 1100 rysunków.
  • Za życia sprzedał tylko jeden obraz, ale po jego śmierci szybko zyskał sławę dzięki wystawie w Paryżu.
  • Vincent przez całe swoje życie wspierany był przez brata Theo, wymienili się prawie 800 listami.
  • Był osobą emocjonalnie labilną,
   w szale odciął sobie fragment prawego ucha.

  Dielo: Slnečnice 1888